Back

English

INTRODUCE

Clendar respects and conscientiously protects the privacy of its users. This Privacy Policy is intended to address personally identifiable information that may be collected by us. This Privacy Policy does not apply to participants over which we have no control. Please take a moment to carefully read the Terms of Use for better understanding.

DATA COLLECTION

Clendar does not collect user data. So you can safely use the app without worrying about data security.

APP RIGHTS

While using the application, users may be asked for the following authorization requests

Vietnamese

GIỚI THIỆU

Clendar tôn trọng và tận tâm bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách Bảo vệ riêng tư này nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân có thể được chúng tôi thu thập. Chính sách Bảo vệ riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát. Xin vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ Quy định sử dụng để hiểu rõ hơn.

THU THẬP DỮ LIỆU

Clendar không thu thập dữ liệu người dùng. Vì thế các bạn có thể yên tâm sử dụng app mà không lo vấn đề bảo mật dữ liệu.

CÁC QUYỀN CỦA APP